UTKAST 20062019 211-2109 O anvisning om bedömning av

2913

scam.html · GitHub

2018 — communication between the accessory and device using ECDH key exchange (Curve25519) with 2048-bit RSA keys and AES-128 in CTR  Programmet använder en 256-bitars AES-256 (i CTR-läge med en 128-bitars slumpmässig nonce). Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta  DOCTYPE html>